home » Privacybeleid

Privacybeleid

di Michaël Frostie

Privacybeleid van oppohub.it

Deze applicatie verzamelt een aantal persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Dit document kan worden afgedrukt met behulp van het afdrukcommando dat aanwezig is in de instellingen van elke browser.

Eigenaar van de Data Privacy

Michaël Frostie

Eigenaar e-mailadres: [e-mail beveiligd]

Soorten van de verzamelde gegevens

Onder de Persoonsgegevens die door deze Applicatie onafhankelijk of door middel van derden worden verzameld, bevinden zich: Cookies; Gebruiksgegevens; e-mail.

Volledige informatie over elk type verzamelde gegevens vindt u in de specifieke delen van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze toepassing.
Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens vereist door deze toepassing verplicht. Als de gebruiker weigert om deze te communiceren, kan het voor deze toepassing onmogelijk zijn om de service te leveren. In gevallen waarin deze Applicatie bepaalde Gegevens als optioneel vermeldt, zijn Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet te communiceren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of voor de werking ervan.
Gebruikers die twijfels hebben over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd contact op te nemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door deze applicatie of externe serviceproviders die door deze applicatie worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde service te bieden, naast de aanvullende doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich van de Persoonsgegevens van derden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Toepassing en garandeert het recht om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt bevrijd van enige aansprakelijkheid jegens derden.

Modus en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Verwerkingsmethoden

De Controller neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking gebeurt met behulp van IT- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de gegevens, in sommige gevallen, kunnen zij toegang hebben tot gegevens van andere betrokken bij de organisatie van deze Application partijen (administratief, commercieel, marketing, juridische, systeembeheerders) of externe partijen (zoals derden technische diensten, postbodes, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemde ook, indien nodig, gegevensverwerkers door de verantwoordelijke voor de verwerking. De bijgewerkte lijst met managers kan altijd worden aangevraagd bij de Data Controller.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Houder verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval een van de volgende voorwaarden bestaat:

 • de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de Eigenaar geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out") deze behandeling. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld door Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en / of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om een ​​wettelijke verplichting na te komen waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag door de houder;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het rechtmatige belang van de eigenaar of derden.

Het is in ieder geval altijd mogelijk om de eigenaar te vragen de concrete rechtsgrondslag van elke behandeling te verduidelijken en met name aan te geven of de behandeling is gebaseerd op de wet waarin een contract voorziet of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten.

plaats

De gegevens worden verwerkt in het operationele hoofdkwartier van de Data Controller en op een andere plaats waar die betrokken zijn bij de behandeling zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan een ander land dan dat waarin de gebruiker zich bevindt. Voor verdere informatie over de verwerkingssite kan de gebruiker verwijzen naar de sectie over de verwerking van persoonlijke gegevens.

U hebt het recht informatie in te winnen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie van internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, alsmede met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die door de houder van persoonsgegevens zijn genomen om de gegevens te beschermen.

De gebruiker kan controleren of een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt door de sectie van dit document te bekijken met betrekking tot de details over de verwerking van persoonlijke gegevens of om informatie van de gegevensbeheerder te vragen door contact met hem op te nemen met de gegevens die aan het begin zijn vermeld.

Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van het contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, worden bewaard totdat aan dergelijke belangen is voldaan. De gebruiker kan nadere informatie verkrijgen over het legitieme belang dat de eigenaar nastreeft in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, kan de eigenaar de persoonlijke gegevens langer bewaren totdat die toestemming is ingetrokken. Bovendien kan de verantwoordelijke voor gegevensverwerking verplicht zijn om de persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaarperiode worden de persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet langer worden uitgeoefend.

Het gebruik van de verzamelde

De gegevens van de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen de Dienst te verlenen, wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken of uitvoerende acties, hun rechten en belangen (of die van Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadaardige of frauduleuze activiteiten te identificeren. voor de volgende doeleinden: Commerciële affiliatie, Reageren op inhoud, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Adverteren, Weergave van inhoud van externe platforms, Platform- en hostingdiensten en Statistieken.

Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking en over de voor elk doel verwerkte Persoonsgegevens, kan de Gebruiker verwijzen naar de sectie "Details over de verwerking van Persoonsgegevens".

Details over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • Commerciële affiliatie: met dit type service kan deze applicatie advertenties weergeven voor producten of services die worden aangeboden door derden. Advertenties kunnen zowel in de vorm van advertentielinks als in de vorm van banners in verschillende grafische vormen worden weergegeven.
  Klikken op het pictogram of de banner die op deze applicatie is gepubliceerd, worden bijgehouden door de onderstaande services van derden en worden gedeeld met deze applicatie.
  Raadpleeg het privacybeleid van elke service om erachter te komen welke gegevens worden verzameld Amazon Affiliation (Amazon) Amazon Affiliation is een commerciële affiliatieservice die wordt aangeboden door Amazon.com Inc. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid.eBay Partner Network (eBay, Inc.) eBay Partner Network is een commerciële affiliatieservice die wordt aangeboden door eBay, Inc. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid.
 • Commentaar op de inhoud: de commentaardiensten stellen Gebruikers in staat om hun opmerkingen over de inhoud van deze Applicatie te formuleren en openbaar te maken.
  Gebruikers kunnen, afhankelijk van de instellingen die door de Eigenaar zijn bepaald, ook anoniem opmerkingen achterlaten. Als er een e-mail is tussen de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn vrijgegeven, kan deze worden gebruikt om meldingen van opmerkingen over dezelfde inhoud te verzenden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun opmerkingen.
  In het geval dat een commentaarservice van derden is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de commentaarservice niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop de commentaarservice is geïnstalleerd. ) Disqus is een dienst voor het plaatsen van opmerkingen die wordt aangeboden door Big Heads Labs Inc. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid - opt-out.
 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms: dit type service maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie mogelijk.
  De interacties en informatie die door deze applicatie wordt verkregen, zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.
  Dit type service kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.
  Het wordt aanbevolen om uit te loggen bij de respectievelijke services om ervoor te zorgen dat de gegevens die op deze applicatie worden verwerkt niet zijn gekoppeld aan het profiel van de gebruiker.+1-knop en Google+ sociale widgets (Google Inc.) De +1-knop en Google+ sociale widgets zijn services van interactie met het Google+ sociale netwerk, geleverd door Google Inc. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - PrivacybeleidLike-knop en sociale Facebook-widgets (Facebook, Inc.) De "Vind ik leuk"-knop en sociale widgets van Facebook zijn interactiediensten met het sociale netwerk Facebook, geleverd door Facebook, Inc. Verwerkte persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - PrivacybeleidTweet-knop en sociale Twitter-widgets (Twitter, Inc.) De Tweet-knop en sociale Twitter-widgets zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk van Twitter, geleverd door Twitter, Inc. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid.
 • Adverteren: Met dit type service kunnen de gebruikersgegevens worden gebruikt voor commerciële communicatiedoeleinden in verschillende vormen van reclame, zoals banners, ook in verband met de interesses van de gebruiker.
  Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Gegevens en gebruiksvoorwaarden worden hieronder weergegeven.
  Sommige van de onderstaande diensten kunnen cookies gebruiken om de gebruiker te identificeren of de gedragsmatige retargeting-techniek gebruiken, d.w.z. gepersonaliseerde advertenties weergeven op basis van de interesses en het gedrag van de gebruiker, ook buiten deze applicatie gedetecteerd. Voor meer informatie hierover raden we u aan het privacybeleid van de respectieve services te raadplegen.Google Ad Manager (Google Inc.) Google Ad Manager is een advertentieservice die wordt aangeboden door Google LLC waarmee de Eigenaar advertentiecampagnes kan uitvoeren samen met externe advertenties van netwerken waarmee de Eigenaar, tenzij anders aangegeven in dit document, geen directe relatie heeft.
  Gebruikers die niet willen worden gevolgd door de verschillende advertentienetwerken, kunnen gebruik maken Youronlinekeuzes. Zie voor een goed begrip van het gebruik van gegevens door Google: Google-partnerbeleid.
  Deze dienst maakt gebruik van de "DoubleClick"-cookie, die het gebruik van @ {replacement missing: it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} en het gedrag van de Gebruiker met betrekking tot advertenties, aangeboden producten en diensten bijhoudt.
  De gebruiker kan op elk moment beslissen om de DoubleClick-cookie niet te gebruiken door te voorzien in de deactivering ervan: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=itVerwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid. Onderwerp dat zich houdt aan het privacyschild Google AdSense (Google Inc.) Google AdSense is een advertentieservice die wordt aangeboden door Google Inc. Deze service maakt gebruik van de "Doubleclick"-cookie, die het gebruik van deze applicatie en het gedrag van de gebruiker met betrekking tot de advertenties bijhoudt, aangeboden producten en diensten.
  De gebruiker kan op elk moment beslissen om de Doubleclick-cookie niet te gebruiken door de deactivering ervan te voorzien: google.com/settings/ads/onweb/optoutVerwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid - opt-out.
 • Platform- en hostingservices: deze services zijn bedoeld om de belangrijkste componenten van deze applicatie te hosten en te bedienen, waardoor deze applicatie vanaf één platform kan worden geleverd. Deze platforms bieden de Eigenaar een breed scala aan tools, zoals bijvoorbeeld analytische tools, voor het beheren van gebruikersregistratie, voor het beheren van opmerkingen en de database, voor e-commerce, voor het verwerken van betalingen enz. Het gebruik van deze tools omvat het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. Sommige van deze services werken via servers die zich geografisch op verschillende locaties bevinden, waardoor het moeilijk is om de exacte plaats te bepalen waar persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.WordPress.com (Automattic Inc.) WordPress.com is een platform dat wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee de eigenaar van het ontwikkelen, exploiteren en hosten van deze applicatie. Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service. Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid.
 • Statistieken: Met de services in dit gedeelte kan de gegevensbeheerder verkeersgegevens volgen en analyseren en worden ze gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij te houden. Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google "). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.
  Google kan Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.Verwerkte Persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid - opt-out.
 • Inhoud van externe platforms weergeven: met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en ermee communiceren.
  In het geval dat een service van dit type is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de service niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd YouTube Widget Video (Google Inc.) YouTube is een service voor het bekijken van video-inhoud die wordt beheerd door Google Inc. waarmee deze applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren. Verwerkte persoonsgegevens: cookies; Gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid.Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen die wordt beheerd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waar deze applicatie wordt gebruikt, waardoor deze applicatie dergelijke inhoud kan integreren met de binnenkant van zijn pagina's .Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid. Onderworpen aan het privacyschild Gravatar (Automattic Inc.) Gravatar is een beeldweergaveservice die wordt beheerd door Automattic Inc. waarmee deze applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.
  Houd er rekening mee dat als Gravatar-afbeeldingen worden gebruikt voor commentaarsystemen, het e-mailadres van de commentator (of delen ervan) naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als ze niet zijn geabonneerd op deze service. Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; e-mail.Plaats van verwerking: VS - Privacybeleid.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens verwerkt door de Gegevensbeheerder.

In het bijzonder heeft de gebruiker het recht om:

 • intrekken op elk gewenst moment. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn eerder geuite persoonlijke gegevens intrekken.
 • verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details over het recht op verzet worden aangegeven in de onderstaande sectie.
 • toegang tot uw gegevens. De gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de gegevens die door de gegevensbeheerder zijn verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
 • verifieer en vraag om rectificatie. De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en de bijwerking of correctie aanvragen.
 • behandelingsbeperking verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van hun Gegevens vragen. In dit geval zal de Data Controller de Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het behoud ervan.
 • verkrijgen van de annulering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker de annulering van hun gegevens door de eigenaar aanvragen.
 • uw gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere houder. U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen, vaak gebruikt en leesbaar door een automatische inrichting en, indien technisch haalbaar, om de overdracht zonder belemmering voor een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker een partij is of op contractuele maatregelen die daarmee zijn verbonden.
 • een klacht indienen. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of in de rechtszaal optreden.

Details over het recht op oppositie

Wanneer de persoonsgegevens in het algemeen belang worden behandeld, in de uitoefening van het openbaar gezag, waarmee het de eigenaar of een legitiem belang van de eigenaar na te streven, Gebruikers hebben het recht zich te verzetten tegen de behandeling om een ​​reden die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat als hun gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze zich zonder enige reden tegen de verwerking kunnen verzetten. Om te weten of de Eigenaar omgaat met gegevens voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers verwijzen naar de respectieve secties van dit document.

Hoe de rechten uit te oefenen

Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. De verzoeken worden kosteloos gestort en zo snel mogelijk door de Eigenaar verwerkt, in elk geval binnen een maand.

Deze applicatie maakt gebruik van cookies en andere identificatiegegevens. Voor meer informatie kan de Gebruiker de Cookie beleid.

Aanvullende informatie over de behandeling

Verliefde

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt voor de rechtbank of in de voorbereidende fase van zijn mogelijke vestiging voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze applicatie of aanverwante diensten door de gebruiker.
De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk verplicht is om de gegevens openbaar te maken op bevel van de overheid.

Specifieke informatie

Op verzoek van de gebruiker kan deze toepassing, naast de informatie in dit privacybeleid, de gebruiker aanvullende en contextuele informatie verschaffen over specifieke services of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeem logs en onderhoud

Voor behoeften in verband met bediening en onderhoud kan deze toepassing en eventuele externe services die het gebruikt, systeemlogboeken verzamelen, dit zijn bestanden die de interacties registreren en die mogelijk ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder met behulp van de contactgegevens.

Reactie op "Do Not Track" -verzoeken

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track" -verzoeken.
Om te weten te komen of de gebruikte services van derden hen ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door het aan gebruikers op deze pagina en, indien mogelijk, op deze applicatie en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving naar gebruikers te sturen via een van de uitersten van contact heeft hij. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan aangegeven.

Als de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrondslag toestemming is, verzamelt de controller, indien nodig, de toestemming van de gebruiker opnieuw.

Persoonlijke gegevens (of data)

Het zijn persoonsgegevens die alle informatie bevatten die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een fysieke persoon identificeert of identificeert.

Gebruik van gegevens

Deze informatie wordt automatisch verzameld via deze applicatie (ook van applicaties van derden geïntegreerd in deze applicatie), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruiker die verbinding maken met deze applicatie, adressen in URI-notatie ( Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt bij het doorsturen van het verzoek naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goede volgorde, fout, enz.) land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de bezoeker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina is besteed) en de details van de route die in de toepassing is gevolgd, met specifieke referentie naar de volgorde van de geraadpleegde pagina's, naar de parameters gerelateerd aan het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de geïnteresseerde.

geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

De Data Manager (of manager)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens namens de Eigenaar verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Data controller (of houder)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens en de goedgekeurde instrumenten, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen in verband met de operatie en gebruik van deze applicatie. De Data Controller is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

deze toepassing

De hardware of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De Service geleverd door deze Applicatie zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien aanwezig) op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, wordt elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookiebleid

Klein stukje van de gegevens die zijn opgeslagen in de User-apparaat.


juridische informatie

Deze privacyverklaring wordt opgesteld op basis van meerdere wettelijke systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van de Verordening (EU) 2016 / 679.

Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op deze toepassing.